TERMES I CONDICIONS

 1. CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Les següents condicions generals de compra (d’ara en endavant, les “Condicions Generals de Compra”) regulen l’adquisició dels productes oferts a través del lloc web http://www.misenriquetas.com per part dels clients de Maria Teresa Guimera Solé.

Les dades del responsable de la botiga són:

Maria Teresa Guimera Solé

Plaça Homenatge a la Vellesa 5

08770 Sant Sadurní d’Anoia

NIF: 79285258A

L’acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l’acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per Maria Teresa Guimerà Solé en el moment de l’accés del client.

 1. NATURALESA DE LA BOTIGA

Com a client, vostè declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les actuals Condicions Generals de Compra. No obstant això, vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la botiga web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Maria Teresa Guimerà Solé es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la botiga web, així com suspendre l’accés a la mateixa de manera temporal o definitiva.

 1. OPERATIVA DE LA BOTIGA VIRTUAL

3.1 Registre
En cas que el client es registri a la botiga online, haurà de complimentar de manera obligatòria el formulari de registre. A partir d’aquest moment, esdevindrà client de la botiga. Els codis d’accés (usuari i contrasenya) són de caràcter personal i intransferible, i és obligació del client vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el client és l’únic responsable de l’elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi d’identificació i de les conseqüències que d’això se’n puguin derivar.

En qualsevol cas, el client podrà fer ús dels seus drets d’accés i modificació de les seves dades enviant un correu eléctronic a administració@misenriquetas.com. A través d’aquesta opció, el client també podrà activar/desactivar la possibilitat de rebre correus electrònics amb informació. Per eliminar les dades haurà de posar-se en contacte mitjançant el mateix correu per tal de procedir respectant el seu dret, així com la nostra obligació de mantenir les dades fiscals d’identificació de les vendes

3.2 Productes i preus

www.misenriquetas.com aplicarà el preu del dia en què es va fer la compra, amb independència del dia en què es faci l’entrega, de manera que el client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici de què, en el moment de l’entrega, aquestes ofertes ja no estiguin vigents.

www.misenriquetas.com es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com de suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

Marria Teresa Guimerà Solé informa que tots els preus inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per tant, totes les operacions de venda s’entendran realitzades al domicili:

Plaça Homenatge a la Vellesa 5

08770 Barcelona

3.3 Formes i dates d’entrega

En el moment de l’entrega, el client haurà de firmar el certificat d’entrega de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

Maria Teresa Guimerà Solé no assumirà cap responsabilitat en el retard en el lliurament o la pèrdua de les comandes quan aquests retards o pèrdues no siguin directament imputables a Maria Teresa Guimerà Solé o en casos de força major en els terminis i condicions previstes en les Condicions Generals de Compra.

Despeses d’enviament

Els enviaments es faran a través de missatgeria, sempre amb la màxima qualitat i seguretat del servei.

La data d’entrega variarà depenent del tipus de producte i de la zona geogràfica on s’hagi d’enviar i/o de la gestió per part del servei de missatgeria.

El cost de l’enviament és el que quedí reflectit a l’intercanvi d’informació amb el client

Devolucions
Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb Maria Teresa Guimerà Solé (mitjançant  correu electrònic dirigit a administracio@misenriquetas.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que Maria Teresa Guimerà Solé procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, sense incloure, si n’hi ha, les despeses d’enviament.  Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en perfecte estat. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, és necessari que mantingui les condicions originals.

3.4 Formes de pagament

– TPV Smart Phone&Sell de Banc de Sabadell Paycomet

En el cas que opti per pagar amb VISA, MASTERCARD o BIZUM rebrà un WhatsApp, SMS o correu electrònic al seu mòbil amb un link que dirigeix cap a la plataforma Paycomet del Banc Sabadell a on s’haurà d’entrar les dades de la VISA o MASTERCARD o BIZUM per fer el corresponent pagament. No es considerarà efectiva la comanda i no es procedirà al seu subministrament fins que Maria Teresa Guimerà Solé pugui constatar que s’ha fet l’ingrés. Ens pot enviar una captura de pantalla del pagament per a que tinguem constància de que ha pagat.

– Transferència bancària
Si opta per pagar per transferència rebrà un WhatsApp, SMS o correu electrònic de confirmació al seu mòbil amb el número de compte on ha de fer la transferència bancària a nom de Maria Teresa Guimerà Solé. Ens pot enviar el comprovant de la transferència per a que tinguem constància de que ha pagat.

És molt important que, a l’hora de realitzar la transferència, indiqui el seu número de comanda així com el nom i cognoms. No es considerarà efectiva la comanda i no es procedirà a l’enviament fins que Maria Teresa Guimerà Solé constati que s’ha fet l’ingrés.

Maria Teresa Guimerà Solé garanteix al client la total seguretat en les seves transaccions, al disposar dels més actuals estàndards tecnològics a la data d’entrada en funcionament de la botiga web, en quant a protocols i serveis de seguretat.

Li comuniquem que la informació de les seves comandes serà guardada.

3.5 Confidencialitat i seguretat

Maria Teresa Guimerà Solé manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients, comprometent-se a la protecció de les seves dades personals. La protecció de les dades s’estén a tot el que fa referència a la recollida i ús de la informació proporcionada a través del lloc web.

En aquest sentit, Maria Teresa Guimerà Solé li garanteix, en els terminis establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el que s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades té les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’accés per part de terceres persones no autoritzades.

 1. CONFIRMACIÓ DOCUMENTAL DE LA CONTRACTACIÓ EFECTUADA

Maria Teresa Guimerà Solé li enviarà per correu electrònic, WhatsApp o SMS , una vegada acceptades de forma expressa les presents Condicions Generals de Compra, justificació de la compra efectuada.

 1. FORÇA MAJOR

S’entén per força major, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:
– qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable

– les errades en l’accés als diferents llocs web

– les errades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica

– els danys produïts per tercers o atacs al servidor del portal (virus) que afecten la qualitat dels serveis i que no siguin imputables ni a Maria Teresa Guimerà Solé ni a l’usuari

– les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal

– els problemes o errades en la recepció, obtenció o accés al lloc web per part d’aquests tercers

– incendis

– inundacions o terratrèmols

– vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per Maria Teresa Guimerà Solé

– l’escassedat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica

– accidents

– conflictes bèl·lics

– embargaments comercials o de qualsevol tipus

– bloqueig

– disturbis

– qualsevol disposició governamental

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals de Compra s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el client com Maria Teresa Guimerà Solé, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 1. GARANTIA

La garantia atorgada és vàlida en els terminis que la legislació espanyola estableixi.

La garantia entra en vigor a partir de la data de compra que es detalla en la factura.

Queden excloses totes les despeses derivades del transport.

La pèrdua o deteriorament durant el transport no és responsabilitat de Maria Teresa Guimerà Solé

 1. ANUL·LACIÓ DE GARANTIES

L’ús incorrecte de la seva utilització, manipulació o manteniment per part del client d’un producte.

No s’acceptarà cap material danyat, amb un embalatge insuficient, sense embalatge o amb mostres evidents d’una manipulació incorrecta. .

L’acceptació d’aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar del servei de la botiga web.

El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les Condicions Generals de Compra i les Condicions Generals d’Accés i Ús de la botiga web.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar
0
  0
  La teva carta
  La seva cistella està buida