Text Legal

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

Condicions d’ús del web d’EL TITULAR

1) IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

MARIA TERESA GUIMERÀ SOLÉ d’ara endavant EL TITULAR és titular d’un negoci mercantil, de nacionalitat espanyola, amb domicili a Plaça Homenatge a la Vellesa 5, 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) i telèfon 93 891 0922.

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aquestes Condicions d’Ús tenen per objecte regular l’ús dels serveis que EL TITULAR posa gratuïtament a disposició dels Usuaris del lloc web misenriquetas.com

EL TITULAR pot oferir a través d’aquest, serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes Condicions, i sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

3) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis, de conformitat amb la Llei, aquestes Condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que s’hi prestin, amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d’Ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir-ne un normal gaudi per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin als llocs web d’EL TITULAR.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL TITULAR presta el servei, així com fer accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters, que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de EL TITULAR o de tercers.

4) PUBLICITAT

Part del lloc web pot acollir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remés per a la seva inclusió al lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. EL TITULAR no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin albergar els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web podeu adreçar-vos a la següent adreça de correu electrònic: administracio@misenriquetas.com

5) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva d’EL TITULAR i, amb caràcter enunciatiu, que no és limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen al lloc web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per la Llei.

EL TITULAR no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i /o industrial d’EL TITULAR o del titular dels mateixos.

6) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1 Responsabilitat per l’ús del web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant EL TITULAR, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari.

EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al lloc web, no obstant, EL TITULAR no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web.

L’Usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra EL TITULAR basada en la utilització per l’Usuari del lloc web. Si escau, l’Usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats a EL TITULAR amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del Web

EL TITULAR exclou tota responsabilitat que pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a EL TITULAR.

Així mateix, EL TITULAR també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del TITULAR.

EL TITULAR està facultat per suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts al lloc web poden conduir a l’Usuari a altres llocs web gestionats per tercers.

EL TITULAR declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora del seu lloc web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

EL TITULAR queda exonerada de tota responsabilitat pel funcionament correcte d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a què es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada al lloc web enllaçat.

7) POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL LLOC WEB

7.1. A través de formularis

Sense perjudici del que preveuen cadascun dels formularis del lloc web, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament EL TITULAR al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’hi indiquin. EL TITULAR incorporarà les dades facilitades per l’Usuari a un fitxer titularitat degudament comunicat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’Usuari o el seu representant podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita tramesa a MIS ENRIQUETAS SABATERIES

Plaça Homenatge a la Vellesa 5, 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), telèfon 93 891 0922 o per e-mail a: administracio@misenriquetas.com

7.2. A través de Cookies

Aquest web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la informació següent:

La data i hora de la darrera vegada que l’Usuari va visitar el lloc web, així com el temps dedicat.

Les pàgines de destinació que heu visitat i les accions realitzades en aquestes.

Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Aquest web utilitza cookies de Google: Polítiques de cookies de Google

7.3. Confidencialitat

EL TITULAR es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment del estat de la tecnologia.

8) OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades a EL TITULAR a través del lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti a EL TITULAR, es consideraran no confidencials, i EL TITULAR es reserva el dret a usar-los de la manera que consideri més adequada.

9) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

EL TITULAR es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense notificació prèvia, les Condicions d’Ús del present lloc web. L’Usuari queda obligat automàticament per les Condicions d’Ús que estiguin vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes Condicions d’Ús.

10) LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EL TITULAR i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i als tribunals del domicili d’EL TITULAR

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar
0
    0
    La teva carta
    La seva cistella està buida